مجوز دایرکتم از فیسبوک

مجوزهای دایرکتم
مجوز دایرکت هوشمند اینستاگرام در فیسبوک

در زمان اتصال پیج اینستاگرام به فیسبوک، شما از طریق وب سایت رسمی فیسبوک اتصال خود را انجام می دهید.

همچنین در زمان اتصال در فیسبوک لوگوی شرکت Chatbooster را در کنار لوگو شرکت متا به عنوان پارتنر رسمی می توانید مشاهده کنید.